Planeringsdag & implementering av arbetsmetoder

Efter en planeringsdag i Human Centers regi lovar vi att ni kommer se resultat!

 

Vad får du?

Human Center lägger upp en plan utifrån dina behov, tillsammans lägger vi upp en planering kring metoder samt övergripande målsättning för planeringsdagen/dagarna.

 • Värdefulla förändringsstrategier för arbetsgrupper
 • Konkreta verktyg för ett professionell förhållningssätt utifrån det salutogena synsättet
 • Teambuilding
 • Värdegrundsarbete
 • Tolka LSS
 • IBIC samt ICF
 • TEACCH
 • TBA
 • Sociala berättelser
 • Samtalsmatta
 • Lågaffektivt bemötande, etc.

Efter dessa dagar får Ni som kund en halvdags återkoppling och fler konkreta verktyg i det fortsatta implementeringsarbetet