Handledning

Vill du ha information kring vårt erbjudande om gratis handledning?
Klicka här

 Varför behövs handledning?

Inom alla yrken finns ett behov av att utvecklas. Inom vården finns det individer som vi ibland har svårt att bemöta, det kan vara ett beteende som är aggressivt, oroligt eller ångestfyllt. Vi professionella som möter dessa individer måste kontinuerligt se över vårt förhållningssätt så att de vi ska ta hand om mår bra.

Risken om vi inte lägger tid för detta är att beteendeproblemen kan förvärras och till slut orsaka en ökad medicinering, en stressad arbetsgrupp och ökad oro för resten av de boende.

Forskning visar att när våra brukare/kunder inte har ett fungerande tal så talar oftast professionerna runt dem mer, man frågar och svarar på samma fråga. Detta är ett intressant fenomen och är sådant vi lyfter under handledningen, vi skapar ett tillfälle för reflektion och lärande.

Inom både skolan och omsorgen ser vi tecken på problemskapande beteende som personal ibland skapar eller möjliggör, genom okunskap och faktiskt ibland genom välvilja. Individen utgår ofta från sig själv och saknas dessutom kunskap om utvecklingsnivå, funktionshinder/sjukdom påverkar det upplevelsen. I många fall kan resultatet bli en smäll eller en knuff.

I handledningen lägger vi en plan som hela arbetsgruppen går in för tillsammans. I den planen har vi ett gemensamt mål och förhållningssätt. gruppen gör sina framsteg tillsammans och finner ofta en nybildad styrka av detta.

Handledning av en arbetsgrupp kan göra stora skillnader för arbetsmiljön. Det blir ett forum för att samlas kring en fråga och diskutera utifrån de individer som man är i arbetslaget. Vår roll som handledare är att styra handledningen mot det gemensamma målet, att utmana arbetsgruppen genom att ibland ställa obekväma frågor såsom varför? varför? varför? Vi har alltid brukarens fokus i centrum och skapar arbetsgruppens förhållningssätt kring dennes behov och förutsättningar.

Handledning är aktuellt inom alla yrken, för att utvecklas och hitta bättre arbetssätt!

Cristina Olsson tillsammans med engagerad personalgrupp från person. assistans Humaniora Vård&Omsorg tar emot Kvalitetspris 2016 av Solna Stad till följd av sitt handledningsarbete.

Vår inriktning

Vi på Human Center har inriktat oss mot verksamheter inom skolan och omsorgen. Vår expertis ligger inom svåra beteendestörningar inom autism, NPF-diagnoser eller demens.

Hur går det till?

Vi kommer ut till Er verksamhet och handleder. Alternativet är att ni kommer till oss, vi står för lokal, frukt och kaffe/te under handledningen. Valet av plats är självklart Ert!

Vi erbjuder också handledning och rådgivning till personalgrupper online. Det enda som behövs är en dator och ett Skype-konto, detta skaffar du dig via www.skype.se.

Hur länge?

En handledningssession är 1,5- 2 timmar. Ofta bokar man in ett kvartal i taget med ett handledningstillfälle per månad. Valet är självklart kundens hur behovet är och vad målet med handledningen är.

För att boka handledning, maila dina kontaktuppgifter till: bokning@humancenter.se så kontaktar vi dig för mer information.