Våra tjänster

Vi erbjuder

  • Handledning (LSS och omsorgspersonal)
  • Planeringsdagar och implementering av arbetsmetoder
  • Föreläsningar/Utbildningar
  • Jobbcoachning
  • Motiverande samtal för nyanlända
  • Konsultchef för vård och omsorg, Ledarskap.