Tvångssyndrom = OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Impulser som är svåra att kontrollera

Personen känner en stark driftkraft och behov att göra som man känner eller tankar som är störande och obehagliga. De tappar kontroll och handlingar eller tankarna upprepas kontinuerligt.
Detta kan påverka de sociala relationer, arbetsliv, studier etc.

tvangshandlingar

Vad orsakar tvångstankar OCD?

Man trodde förr att tvångstankar berodde på olika händelser som man råkat ut för. Vissa tankar har kanske känts farliga och oacceptabla. Numera finns det teorier som vuxit fram om att även biologiska faktorer spelar en väsentlig roll när det gäller tvångstankar. Idag tror man mer på sambandet mellan neurologiska faktorer, miljöfaktorer och kognitiva processer. En viss ärftlighet kan också förekomma. Källa: http://www.communicera.se

Vid tvångshandlingar: Det vanligaste är att man ha ritualer som t.ex. tvätta sig, rädsla som t.ex. för smuts, smitta, behov av en viss symmetri, m.m.

Vid tvångstankarna skapar obehagliga känslor, svårt att låta bli, svårt att fokusera på annat.
Det vanligaste är att man ha katastrofala fantasier/idéer, inre bilder, rädsla, m.m.

Ungefär 2 av 100 personer drabbas av tvångssyndrom och könsfördelningen är jämn.

tvangstankar

DIFFERENTIALDIAGNOSER

• Autism/Aspergers syndrom (d v s autismspektrum)

• Tvångsmässigt personlighetssyndrom

• Hypokondriska föreställningar

• Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

• Vanföreställningssyndrom

• Samlarsjuka

• PANDAS/PANS

 

Behandlingsmetoder

Det är särskilt viktigt att personen med OCD får ordentlig information om syndromet.
– KBT (kognitiv beteendeterapi)
– Läkemedel (kontakta din närmaste vårdcentral)

Mer info om tvångssyndrom: http://www.ocdförbund.se