Litteratur

Foto: Pixabay

 • Nya Omsorgsboken, Lena Söderman, Sivert Antonson, Liber AB, 2011
 • Helhetssyn På Människan, Gunnar Kylen, Stiftelsen ala, 2008
 • Problemskapande beteende vid funktionsmässiga funktionshinder av Bo Hejlskov Elvén
 • Pedagogens inre rum — om betydelsen av känslomässig mognad. Normell, M. (2010)
 • För din skull, för skams skull eller för skams skull. Lewin, Barbro (2011)
 • Omsorg utan våld. Konsten att möta människor med autism av Elisabeth Råberg
 • En ”Riktig Emil” : om hur det är att vara mamma till ett barn med DAMP/MBD. av Åsa Gravander.
 • Ett helvetes liv- fyra berättelser om att vara pappor till barn med NPF inkl. Bokstavsbarnens ABC av Lennart Lindqvist
 • Susanne Larsson. (2010) Äkta omsorg enligt LSS – Bemötande i praktiken Bokförlaget Komlitt.AB.
 • Den salutogena GPS.n Fortbildning AB, Peter Westlund. (2011)
 • Hälsans mysterium. Anthonovsky. Natur och Kultur 2005
 • Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång Anders Hanson. Fortbildning AB
 • Stroke och konsten att vara anhörig av Maria Wallström
 • När Asta blir arg. Lundström, K. Liber. 2000.
 • Krävande beteende i samband med demens – förekomst och olika förhållningssätt. Skovdahl, K. Örebro universitet. ISBN 9-7349-875-0. 2004.
 • Beteendestörningar och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom. Eriksson, S. et al.
 • State-of-the-art-document. ISBN 91- 971496-8-3.E