Kundgaranti & sekretess


– Dina uppgifter stannar mellan oss. -Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400)

– Du kan avbryta när du vill

– Du betalar bara de timmar vi har haft tillsammans

– Ingen betalning om du avbokar senast 24 timmar före den inplanerade besökstiden

– Ett tydligt ledningssystem för kvalitet med kontinuerlig uppföljning av dokumentation och utvärdering.