Kort om ICF

Kartläggningsmaterial inom omsorgen

Med grund i ICF: klassifikationer av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa.

Klassifikationen ICF är publicerad av Världshälsoorganisationen
(WHO) år 2001

Innehåll i kartläggningsmaterialet utifrån ICF:s områden

1. Lärande och att tillämpa kunskap
2. Allmänna uppgifter och krav
3. Kommunikation
4. Förflyttning
5. Personlig vård
6. Hemliv
7. Mellanmänskliga relationer
8. Viktiga livsområden
9. Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv

Innehåll kartläggningsmaterialet utifrån områdena

1. Lärande och att tillämpa kunskap: Sinnen, läsa, skriva, sortera, lösa problem, orsak/verkan, ta emot instruktioner, lokalsinne, kroppsuppfattning, m.m

2. Allmänna uppgifter och krav: Påbörja/utföra/avsluta en uppgift, följa rutiner/ändra rutiner, tidsbegrepp, hantera stress och krav m.m

3. Kommunikation: Förstår/använder talat språk, tecken, bilder, gester, kroppsspråk m.m

4. Förflyttning: Gå inomhus, utomhus, lyfta, bära m.m

5. Personlig vård: Ta ansvar för hälsan, på och avklädning, personlig hygien, måltider/ att äta m.m

6. Hemliv: Kost/måltider (planera, handla, duka, laga mat) städa, tvätta m.m

7. Mellanmänskliga relationer: Känslomässig mognad, relationer, initiativförmåga m.m

8: Viktiga livs områden: Ekonomi (förstå pengars värde, hantera pengar) arbete, skola, kurser, utbildning m.m

9: Samhällsgemenskap, socialt, medborgerligt liv:
Kultur, fritid, intressen, social samvaro m.m