Intellektuell funktionsnedsättning (tidigare Utvecklingsstörning)

En funktionsnedsättning som rör personens begåvningsutveckling, där olika faktorer påverkat hjärnans intellektuella funktioner under utvecklingsåldern dvs. före 18 års ålder.

Påverkar hela ens liv i tre centrala områden.
• Teoretiska förmågor
• Sociala förmågor
• Praktiska förmågor

Svårigheter med teoretisk förmåga gör att personen har svårt att förstå och göra sig förstådd samt att lära sig visa saker, t.ex. läsa, skriva, räkna, att tänka abstrakt och förstå konsekvenser.
När det gäller praktiska förmågor innebär dessa att personen har svårigheter med att klarar av livsrutiner. T.ex. Sköta sin hygien, prata, be om hjälp, laga sin mat, m.m.

IQ 3 nivåer:

Lindrig intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) – IQ 50-70 .
Personen behöver hjälp med vissa praktiska saker , kanske kan ha behov att sköta sin ekonomi, ofta finns någon som kan hjälpa till i familjen eller en Godman. Annars klarar personen det mesta själva.

Måttlig intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)– IQ 20-40
Personen behöver stöd med vardagliga sysselsättningar tex mat, passa tider, ekonomi mm.
Personen har en begränsad kommunikations förmåga, ofta kan personen tala och förstå det som uppfattas som enkelt och som ingår i dennes dagliga rutiner.

Grav (svår) intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) – IQ <20
Personen som har en svår intellektuell funktionsnedsättning har ofta mycket kommunikationssvårigheter, att förstå och bli förstådd. Personen kommunicerar med kroppsspråk, kan visa vad hen vill, kan uttrycka känslor t.ex. ansiktsuttryck, gester eller ljud. Personen kan inte verbalisera/tala. Personen behöver hjälp med ADL till exempel att äta, tvätta sig och även att klä på sig.

Orsak:

Orsaken till intellektuell funktionsnedsättning är många och olika.
Kromosomavvikelse (Trisomi 21) är den mest kända orsaken till intellektuell funktionsnedsättning, leder till Down syndrom.
Om personen har Down syndrom, kan flera organ i kroppen påverkas, till exempel synen, hörsel, ökad känslighet för infektioner, hjärtfel, talförmåga.
• Kromosomavvikelser
• Genetiska skador
• Ämnesomsättningsrubbningar
• Syrebrist vid födseln
• Hjärnmissbildningar
• Missbildad skalle
• Hjärnsjukdomar

I Sverige har cirka 1 av 100 en intellektuell funktionsnedsättning och cirka en tredjedel av dessa klassas som måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning.

Metoder som kan användas vid intellektuell funktionsnedsättning
• Tydliggörande pedagogik ( T.ex. Pecs, Teacch, Sociala berättelse, samtalsmatta, m.f)
• TBA
• Cat kitt
• AKK
• Kognitiva hjälpmedel
• Förhållningssätt utifrån, lågaffektiv bemötande, det Salutogena perspektivet och Empowerment.
• För mer information om de olika metoderna, klicka på http://humancenter.se/vara-tjanster/arbetsmetoder/