Checklistor

Listor är utmärkta kognitiva hjälpmedel, använd dessa som arbetsredskap

Checklista från Svenskt Demenscentrum, demensomsorg inom särskilt boende

Checklista demens Särskilt boende

 

Checklista från Svenskt Demenscentrum, demensomsorg inom hemtjänsten

Checklista demens Hemtjänst

 

Checklista – Att uttrycka sig begripligt vid samtal med personer med autism.

Se till att du besvarar följande frågor:

_ Vad ska jag göra?

_ Med vem ska jag vara?

_ Vad behöver jag?

_ Var ska jag vara?

_ Hur ska jag göra?

_ När?

_ Hur länge ska jag hålla på?

_ Varför ska jag göra detta? Vad ger det mig?

_ Vad ska jag göra sedan?

_ Reservutgång: Vad ska jag göra om det inte fungerar?

 

Vid ett samtal ska nedanstående checkboxar vara ikryssade:

_ Jag har valt ett lämpligt tillfälle

_ Jag har valt en lämplig plats

_ Jag ger den jag pratar med gott om tid för svar

_ Jag är neutral; är inte anklagande eller visar känslor

_ Jag agerar lågaffektivt

_ Jag använder visuellt stöd

_ Jag säger som det är utan att linda in saker

_ Jag låter den andra personen berätta sin version

_ Jag låter den andra personen komma med förslag på lösningar