Asperger syndrom

Namnet härstammar från Hans Asperger som myntade begreppet.

Asperg syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med påtagliga sociala konsekvenser från sena förskoleår och långt in i vuxen ålder. En beteendedefinierad diagnos.
Personen kan ha normal – eller hög begåvning utan de kommunikativa verbala svårigheterna. Symtomen på personen med diagnosen Asperger syndrom visar sig också senare än vid autism.

Orsak:
Medfödd eller tidigt förvärvad neurologisk dysfunktion i det centrala
nervsystemet.
Biologiska orsaker:
• Genetiska orsaker – kromosom förändring
• Infektioner under graviditeten
• Förlossningsskador

Diagnoskriterier är utifrån ICD-10, samstämmig DSM 5
Innefattar autistisk psykopati samt Schizoid störning före vuxen ålder.