Human Center

Human Center är för tillfället vilande!

 

Human Center är för tillfället vilande!

Om oss

Human Center bildades i oktober 2016. Vi är ett företag med humanistisk människosyn som arbetar med innovativ pedagogik. Vårt arbetssätt bygger på ett salutogent och empowerment förhållningssätt. Vi är ett professionellt team inom omsorgen som vill göra skillnad. Hos oss får du teknik, verktyg och vägledning genom handledning, föreläsning eller utbildning. Med enkla, konkreta och tydliga ramar, skapar vi realistiska redskap som leder till de mål vi sätter Read More

KASAM, Empowerment och Salutogent perspektiv

Alla vill förstå och bli förstådda. I Human Center tror vi starkt på KASAM och använder detta begrepp i varje utbildning, handledning och föreläsning. Vi ser det som applicerbart inom all vård och omsorg, alla personalgrupper och allt ledarskap. Antonovsky grundaren för begreppet, beskriver KASAM – begreppet så här: ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande Read More

Arbetsmetoder

”Alla vill förstå och bli förstådda” KASAM Antonovsky beskriver KASAM – begreppet så här: ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall Read More